Nye minstepriser gjeldende fra 23.05.2016

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 19.05.2016. Det ble oppnådd enighet om minstepriser på alle arter/sorteringer.

Sirkulære 4 - 2016