Nye minstepriser gjeldende fra 23.01.2018

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 23.01.2018

Det er enighet om å videreføre dynamiske minstepriser på sei, lyr og torsk i tråd med opplegget for 2017.

Surofi ønsker å fortsette arbeidet med innføring av dynamiske minstepriser på øvrige arter, men mener det er hensiktsmessig å koordinere dette med arbeid i andre relevante salgslag. Kjøperorganisasjonene er enig i dette. Nåværende møtefrekvens opprettholdes.

Følgende minstepriser for ferske produkter gjelder fra 23.01.2018 og inntil videre, dog ikke lenger enn til 25.05.2018(informasjon om gjeldende dynamiske minstepriser finnes på www.surofi.no):

Les mer