Nye minstepriser gjeldende fra 06.10.2017

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 04.10.2017.

Det ble oppnådd enighet om minsteprisene på alle arter/sorteringer. Det er dynamisk minstepris på sei, torsk og lyr.

 

Les mer