Nye minstepriser gjeldende fra 02.10.2015

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 29.09.2015.
Det ble oppnådd enighet om minstepriser på alle arter/sorteringer.

 

Sirkulære 6 - 2015