Nye minstepriser gjeldende fra 01.10.2016

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 29.09.2016. Det ble oppnådd enighet om å videreføre minsteprisene på alle arter/sorteringer. Minsteprisen på sei er dynamisk.

Følgende minstepriser for ferske produkter gjelder inntil videre dog ikke lenger enn til 01.02.2017.

Sirkulære 10 - 2016