Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 22.05.2020.

Uendret for både sei og torsk.

Les mer