Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 22.04.2020

Sei ned 25 øre.

Torsk ned 5 øre.

Les mer