Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 11.09.2020.

Sei ned 20 øre.

Torsk ned 50 øre.

Les mer