Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 08.05.2018

Sei ned 15 øre. Torsk opp 5 øre.

Les mer