Ny minstepris for notsei

Norges Råfisklag har redusert sin minstepris for sei fisket med not og da Norges Råfisklag og Surofi har samme minstepris på notsei har Surofi også endret minstepris.

Sirkulære 3 -2016