Ny dynamisk minstepris på sei, torsk og lyr gjeldene fra 22.06.2017

Surofi er sammen med kjøperorganisasjonene enige om at denne perioden skal gjelde frem til 27. august. Se ajourført minsteprisliste.

Les mer