Ny dynamisk minstepris for sei, torsk og lyr gjeldende fra 06.10.2017

Se ajourført minsteprisliste

les mer