Ny dynamisk minstepris for sei, torsk og lyr gjeldende fra 06.04.2018

Sei ned 10 øre. Torsk ned 10 øre.

 

les mer