Nå skal villfisken løftes frem

En av Norges viktigste og mest fremtidsrettede næringer skal få posisjonen den fortjener. Det er målet når Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd nå blir til Norsk Villfisk.

Foreningen  skifter navn av 4 årsaker:

1. For å videreutvikle og forsterke det gode samarbeidet mellom Norges seks fiskesalgslag.

2. For å gi villfisknæringen et tydeligere talerør i omsetning- og markedsspørsmål.

3. For å gi et bidrag til økt verdiskaping i flåteleddet og resten av verdikjeden.

4. For bedre å kunne drive omdømmebygging for flåteleddet, salgslagene og næringen generelt.

Salgslagenes mandat er å lage gode rammer for omsetning av fisk fra fiskeflåten. Norsk villfisk skal sikre like konkurransevilkår og bidra til høy verdiskaping. Salgslagene har også et klart samfunnsoppdrag i form av ressurskontroll, og er dermed et viktig ledd i den bærekraftige norske fiskeriforvaltningen.

Les mer her