Minstepriser gjeldene fra 14.05.2014

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 13.05.2014. Det ble oppnådd enighet om økning av minsteprisene på sei, lyr og kvitlange. På øvrige fiskeslag/sorteringer var det enighet om videreføring av gjeldende minstepriser. Les sirkulære 3 - 2014

Sirkulære 3 - 2014
Minstepriser gjeldende fra 14.05.2014