Minstepriser gjeldende fra 01.10.2014

Surofi har gjennomført forhandlinger om nye minstepriser gjeldende frem til januar 2015. 

Surofi har gjennomført forhandlinger om nye minstepriser gjeldende frem til januar 2015. I denne omgang ble det bare forhandlet om minsteprisene på torsk og sei. Minsteprisen på torsk (u/hode) ble økt med 0,75 - 1 kr (avhengig av størrelse). For torsk u/hode 2,5 - 6 kg er nå minsteprisen kr 12,75. For sei u/hode over 2,3 kg ble minsteprisen økt med kr 0,75 til 11,25. For øvrige størrelser av sei justeres minsteprisene som vanlig etter sorteringsprinsippet. For tilstandene m/hode og rund justeres som før i henhold til de fastlagte omregningsfaktorer både for sei og torsk. Se komplett minsteprisliste.

Minstepriser 2014 ajourført pr  01.10.2014