Minstepris på hummer

Etter avtale med kjøperorganisasjonene er det fastsatt minstepriser på hummer for sesongen 2014. Hummerfisket åpner 1. oktober. Les sirkulære 8 - 2014

Sirkulære 08 - 2014