Minstepris for notfanget sei fisket i område med dispensasjon fra minstemålet.

Nevnte minstepriser gjelder inntil videre og uavhengig av endringer i dynamiske minstepriser for sei som oppdateres hver 14 dag.

les mer