Milliardvekst i villfisk-næringen

Den norske fiskeflåten skaper økonomiske ringvirkninger på mer enn 35 milliarder kroner. Verdien av den landede villfisken representerer alene en verdi på 18,7 milliarder.

Les mer