Merking av hummer ved salg

Hummeren skal merkes på øvre ledd av storkloa.

Tildelt registreringsmerking for hummer skal registreres/meldes inn i forbindelse med utfylling av sluttseddel ved elektronisk signering.

Les mer