Merking av hummer

Hummersesongen er i gang , og all villfanget norsk hummer skal merkes ved omsetning

Les mer