Leppefisket i gang

Den 31.juli åpnet fisket etter leppefisk i Surofi sitt distrikt. Ved starten av fisket er det 27 båter som har godkjenning for fiske.

Den 31.juli åpnet fisket etter leppefisk i Surofi sitt distrikt. Ved starten av fisket er det 27 båter som har godkjenning for fiske. Disse båtene har kontrakt for levering av leppefisk til fem oppdrettsselskap i distriktet. Det er i år innført båtkvoter på 75000 stk pr. båt. De påmeldte båtene i Surofi kan derfor teoretisk fiske til sammen ca 2 mill. leppefisk i løpet av sesongen. Fisket foregår i hovedsak i august og september og består av artene bergnebb, berggylt og grøngylt. I fjor ble det fisket 78 tonn leppefisk i Surofi sitt distrikt til en verdi av 21 mill. kr.