Landings- og sluttseddel vil inkludere Nasjonal leverandørerklæring

Tolldirektoratet krever at eksportører som utferdiger et opprinnelsesbevis skal kunne dokumentere opprinnelse på varen som eksporteres. Løsningen for eksportører av sjømat er at nasjonal leverandørerklæring blir en del av landings- og sluttseddelen.

Les mer