Kvoteavtale med EU for 2014

Etter flere forhandlingsrunder ble fiskeriavtalen mellom EU og Norge undertegnet den 12.03.2014. Kvotenivå for fellesbestander er fastsatt og partene kan fiske i hverandres farvann. Les melding fra Nærings- og Fiskeridepartementet..

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet