Kvalitetskurs for ombordfrossen hvitfisk

I samarbeid med opplæringskonsulent Otto Giskeødegård tilbyr Surofi kvalitetskurs for ombordfrossen hvitfisk for fiskere og andre ansatte i fiskeflåten.

Kurset består av en teoretisk del som omhandler det juridiske og reklamasjonsregelverket i Surofi- samt en praktisk del med Otto Giskeødegård.

Kurset tar sikte på å gi deltagerne en enkel innføring i kvalitetssikring og i å dokumentere kvalitet på hvitfisk. Formålet er å hindre reklamasjoner og lette arbeidet med å dokumentere egen kvalitet i reklamasjonssaker.

Fartøyet kan levere noen blokker i forkant slik at mannskapet selv får se hvordan fisken de har produsert ser ut, mulige forbedringspotensialer og konsekvenser av ev. feil fangstbehandling ombord med mulighet for diskusjoner underveis.

Ta kontakt for å avtale en dato- vi kan også tilrettelegge for å ha kurs for begge skift om bord på samme dag.

Kursene kan tilbys for både frossent og ferskt råstoff. Vi kan også tilby spesialkurs for kvalitet på blåkveite samt kurs i bruk av antioksidant på uer.

Surofi dekker kurs, materiell, lunsj og er gratis for fiskere. Surofi dekker ikke utgifter til reise og opphold.

Tirsdag 19.02.19 deltok vi på kurs sammen med begge skiftene fra Tønsnes, ansatte i Nergård Seafood og vi hadde også gjester fra Norges Råfisklag.