KID på faktura fra SUROFI fra 01.09.2015

Fra 01.09.2015 vil fakturaer fra Surofi være med KID (kundeidentifikasjon)
For å lette og sikre korrekt bokføring av betaling av faktura, ber vi om KID benyttes.

KID på faktura fra SUROFI fra 01.09.2015