Innføring av minstepris på Sjøkreps

Surofi har i samråd med Kjøperorganisasjonene besluttet å innføre minstepris på Sjøkreps. Minsteprisen på kr. 90,- for levende/fersk, gjelder fra 25.05.2018 og inntil videre.

Les mer