Innføring av minstepris på Leppefisk

Surofi har i samråd med Kjøperorganisasjonene besluttet å innføre minstepris på Leppefisk.

Les mer