Innføring av elektronisk signering av landings- og sluttsedler

Fra og med 9. juli 2019 setter Surofi i gang rutine med elektronisk signatur på landings- og sluttsedler til erstatning for dagens løsning med håndskrevne signaturer (som fortsatt vil kunne brukes i en overgangsperiode.)

Se videopresentasjon signering

les mer