Innføring av elektronisk signering av kontrakter

Surofi vil fra tirsdag 01.11.2016 innføre elektronisk signering av kontrakter.

Sirkulære 11 - 2016