Ikke lenger tillatt å eksportere ikke-konforme varer som rundfrossen notsei og oppdrettsfisk med feil og mangler

Nærings- og fiskeridepartementet har i en ny fortolkning konkludert med at fiskekvalitetsforskriften skal være oppfylt til enhver tid- også for varer som skal eksporteres til land utenfor EU/EØS-området. Det betyr stans i eksport av rundfrossen notsei og oppdrettsfisk med feil og mangler.

Les mer