Høringsbrev omsetningssystemet for fryst hvitfisk

Gjennom de siste årene har det pågått en diskusjon om bruken av ulike omsetningsformer i førstehåndsomsetningen av fryst hvitfisk.

De tre salgslagene i Norge som i praksis omsetter fryst hvitfisk i første hånd, Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag har fremmet sine forslag til endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk. Les forslaget i høringsbrevet her:

Høringsbrev omsetningssystemet for fryst hvitfisk