Havforskningsinstituttet: Tokt 2014 801 havgående fartøy til referanseflåten i perioden 2014 - 2018

Havforskningsinstituttet har bedt oss bekjentgjøre utlysning etter havgående fartøy til Referanseflåten 2014 – 2018. Les mer for utfyllende informasjon.. 

Havgående fartøy til Referanseflåten i perioden 2014 - 2018

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt om prøvetaking med 15 fartøy som skal utgjøre den havgående referanseflåte, fordelt på følgende fartøykategorier:

 
Kat.    Anbudsnr Ant. fartøy Fartøytype
       
1  2014/642  4  Torsketrålere
2  2014/643  2  Garnfartøy med hovedvekt på fiske i Nordsjøen
3  2014/644  1  Garnfartøy med hovedvekt på fiske i Barentshavet
4  2014/645  4  Autoline og kompinert autoline / garnfartøy
5  2014/646  2  Kombinert snurrevad / notfartøy
6  2014/647  2  Industritrålere
 
Gjennom hele året skal mannskapet om bord i fartøyene foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og ikke landet fangst. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer.
Kontraktene vil gjelde fra og med 01.09.2014 til og med 31.12.2018. For en del av fartøyene som tildeles kontrakt, vil det bli gitt opsjon for deltakelse i ytterligere 2 år ut over 31.12.2018.
 
For ytterligere info se www.doffin.no og www.imr.no    (Informasjonen vil være tilgjengelig på ww.imr.no 19/5-14)
                  
 
Skriftlig søknad mrk. aktuelt anbudsnummer må være oss i hende innen 11.06.2014 kl 1430
 
 
Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst se www.doffin.no  Søk frem IMR under ”Søk kunngjøring”. Sett deretter inn dagens dato i feltet ”Tidsfrist fra” og trykk ”Søk”. Da vil du få oversikt over våre nåværende kunngjøringer.
Har dere medlemmer som ønsker hjelp til hvordan finne frem på Doffin, vennligst ta kontakt med undertegnede eller Doffin brukerstøtte telefon 23 96 00 10.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Unni Bernson
Havforskningsinstituttet
Telefon  : 55 90 65 97 / 55 23 85 00
Telefaks: 55 23 85 31
E-post :   unni.bernson@imr.no