Gode markedssignaler fra Stortinget

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd er godt fornøyd med innstillingen fra Næringskomiteen om Sjømatindustrimeldingen. Forutsigbarhet, markedsadgang og bedre ressursforskning er viktig og riktig fokus.

Gode markedssignaler fra Stortinget