Forlenging av minsteprisperiode

Minsteprisforhandlingene for den 3. perioden 2016 har blitt utsatt til etter Råfisklagets forhandlinger i slutten av september. De gjeldende minsteprisene vil derfor forlenges til å gjelde til 30.09.2016.

Sirkulære 7 - 2016