Forhåndsvurdering av lange, brosme og rognkjeks i henhold til MSC-standarden.

Norsk sjømatnæring har signert kontrakt med DNV GL for en forhåndsvurdering av lange, brosme og rognkjeks i henhold til MSC-standarden. Arbeidet skal være sluttført i løpet av januar 2016.

Hensikten med forhåndsvurderingen er å få klarhet i hvordan fiskeriet er posisjonert i forhold til MSC-standarden. Forhåndsvurderingen som har en delt finansiering mellom Norges sjømatråd og salgslagene skal være sluttført innen utgangen av januar.