Føringsordninger 2017

Føring av fersk sei fra mottaksstasjon til produksjonsanlegg.

Føringsordning for taskekrabbe.

Sirkulære 4 - 2017