Føringsordning taskekrabbe 2014

Til delvis dekning av transportkostnader fra mottak til produksjonsanlegg blir det for 2014 betalt et føringstilskudd på inntil kr 1,30 pr kg for føring av krabbe til aktuelle kjøpere. På grunn av svært begrensede midler øker egenandelen. Les sirkulære 7 - 2014

Sirkulære 07 - 2014