Føringsordning for taskekrabbe 2020

Sirkulære 12 - 2020

Til delvis dekning av transportkostnader fra mottak til produksjonsanlegg blir det for 2020 betalt et føringstilskudd på inntil kr 1,00 pr kg for for føring av krabbe til aktuelle kjøpere.

Les mer