Føringsordning for taskekrabbe 2019

Til delvis dekning av transportkostnader fra mottak til produksjonsanlegg blir det for 2019 betalt et føringstilskudd på inntil kr 1,50 pr kg for føring av krabbe til aktuelle kjøpere.

Les mer