Føringsordning for taskekrabbe 2016

Til delvis dekning av transportkostnader fra mottak til produksjonsanlegg blir det for 2016 betalt et føringstilskudd på inntil kr 1,30 pr kg for føring av krabbe til aktuelle kjøpere. Fisker vil bli trukket en egenandel for føring på kr 0,30 pr. kg(redusert fra kr 0,60 pr. kg i fjor). Trekk av egenandel vil skje ved avregning av sluttseddel.

Sirkulære 6 - 2016