Fiskerimesse

Nor-Fishing arrangeres annethvert år og er i dag av de ledende fiskerimesser internasjonalt.

Messen har tidligere vært arrangert i: Bergen: 1960 Oslo: 1978 Trondheim:1965, 1969, 1972, 1974, 1976, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012.

DELTAGERE FRA ALLE AKTUELLE BRANSJER

Utstillingen gir oversikt over siste nytt av utstyr og tjenester til fiskerinæringen fra utenlandske og norske leverandører, som kan tilbys fiskere og fiskeindustrien. Utstillerne representerer skipsverft, leverandører av fiske- og fangstredskaper, motorer og dekksmaskineri, maritim elektronikk, utstyr for fiskeleting, navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, maskiner og utstyr for fiskeforedling, kjøle- og frysemaskineri, emballasje og transport, rednings- og sikkerhetsutstyr og miljøsikring, fiskerihavner og servicetilbud.

Nyheter fra forskning og utvikling er også en spennende og viktig del av fagmessen