Fiskekjøpere må registrere seg på nytt innen 31.08.15 for å opprettholde godkjenningen

Fiskeridirektoratet ber om at alle kjøpere må registrere seg på nytt innen 31.august 2015 for å opprettholde kjøpergodkjenningen.

Les mer