Fangst av leppefisk

Graf for levering av leppefisk ajortført per i dag, levert siste 14 dager og hittil i år finnes nederst på denne side.

Vær oppmerksom på at kvoten for leppefisk gjelder for midt norge, det vil si både i Surofi`s og Råfisklagets distrikt. Disse tallene er kun for Surofi, men Råfisklaget har en tilsvarende Statistikk på sin hjemmeside. Det er altså tallene for både Surofi og Råfisklaget som gjelder på leppefiskkvoten.