Et vedtak som rokker ved grunnmuren i norsk fiskeripolitikk

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd ser med stor uro på den dispensasjonen fra deltagerloven som fiskeriministeren nettopp har gitt. Samarbeidsrådet er svært bekymret over de framtidige konsekvensene av at fiskeriminister Per Sandberg har gitt fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS adgang til å ha aksjemajoriteten i et kystfartøy.

les mer