Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2018

Ny avtale gir Norge nok et år med høy torskekvote. Den totale torskekvoten for 2018 er på 775 000 tonn. Denne vil sammen med fisket på de andre bestandene gi grunnlag for en fortsatt høy verdiskaping i fiskerinæringen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enighet-om-norsk-russisk-kvoteavtale-for-2018/id2575470/