Endring i regelverk for kontrakter i Surofi

Styret i Surofi vedtok 22.06.2016 at det også skal være mulig å skrive kontrakter etter landing. Regelverket har begrenset kontrakter til forhåndskontrakter, eventuelt auksjon for fisk som er landet. Dette vil nå bli endret, så det kan skrives kontrakter etter landing også. Dette vil medføre at auksjon er blitt frivillig.
Endringen vil gjelde fra 1. juli 2016.
Se vedlagte rundskriv om regelverk for kortsiktige- og langsiktige kontrakter.

Rundskriv 1 2016
Rundskriv 2 2016