Dynamisk pris på torsk - prøveordning

Sunnmøre og Romsdals Fiskesalgslag (Surofi), Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters landsforening har blitt enige om å sette i verk en prøveordning med dynamiske minstepriser for fersk torsk. Ordningen starter opp 25. januar 2017.

Les mer