Dynamisk minstepris på sei - prøveordning

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi), Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening har blitt enige om å sette i verk en prøveordning med dynamiske minstepriser for fersk sei. Ordningen starter opp 7. september 2016. Les mer om ordningen og se ajourført minsteprisliste.

Sirkulære 8 - 2016

Minstepriser ajourført 07.09.2016