Brukeravtale Surofi nettsted

Surofi gjør stadig flere tjenester og dokumenter tilgjengelig elektronisk via vårt nettsted www.surofi.no ("Min side"). Tilgang til disse tjenestene og dokumentene krever innlogging med brukerid og passord.

Det er nå utarbeidet en standarisert brukeravtale, hvor kunden(fisker/rederi, kjøper, fryselager) autoriserer sine brukere og hvilke tilganger disse skal ha. Brukeravtalen kan fylles ut på nett, men må etter utfylling skrives ut, underskrives av daglig leder og deretter returneres til Surofi(fortrinnsvis pr. e-post).


Den nye brukeravtalen vil erstatte tidligere erklæringer som kunder har avgitt i forbindelse med elektronisk tilgang til våre systemer og må således utfylles av alle kunder som skal ha tilgang til "Min side" på www.surofi.no Vi ber alle aktuelle kunder om å fylle ut og returnere brukeravtalen så raskt som mulig. I en periode fremover vil midlertid eksisterende tilganger fortsatt være gyldig. Kontaktpersoner i Surofi er Anita Husevik (Anita.husevik@surofi.no), Anja Hovlid (Anja.hovlid@surofi.no) og Helene Tomren (Helene.tomren@surofi.no)

Brukeravtale Surofi nettsted ("Min side")